Monday, 19/08/2019 - 13:30|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SƠN TỊNH
 • Võ Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0986878804
  • Email:
   thanhbinhvogdst@gmail.com
 • Nguyễn Tấn Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học CNTT
  • Email:
   tanhast123@gmail.com
 • Nguyễn Văn Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên CSVC
  • Điện thoại:
   0983781255
  • Email:
   thao.pgdsontinh@gmail.com